שרות ייחודי באתר
שירות חדש באתר : צפייה בנסחי טאבו מלשכות רישום
המקרקעין באופן מיידי על מסך המחשב.

כספק רשמי של משרד המשפטים להפצה ואספקת מידע של לשכות רישום
המקרקעין, תאפשר ללקוחות:
1. צפייה בנסחים מיידית באתר האינטרנט (נסחים רגילים, מרוכזים, חלקיים והיסטוריים).
2. הזמנה של נסחי מקור מלשכות המקרקעין באמצעות אתר החברה.

השירות ינתן בכל שעות היום במחירים אטרקטיביים במיוחד.

לקבלת פרטים נוספים על השירות אנא פנה למחלקת השירות של ,
טלפון: 03 - 5770333 או מלא את הפרטים הבאים והעבר אלינו לפקס: 03 - 6160333

שם  
מספר  
טלפון  
פקס  
בעל זכות חתימה  
תפקיד  
תאריך  
חתימה + חותמת